ตัวกรองสูญญากาศ

  • Vacuum filter

    ตัวกรองสูญญากาศ

    ตัวกรองสูญญากาศจะรวบรวมสารมลพิษ (ส่วนใหญ่เป็นฝุ่น) ที่ดึงมาจากชั้นบรรยากาศเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของระบบและใช้ระหว่างถ้วยดูดและเครื่องกำเนิดสูญญากาศ (หรือวาล์วสูญญากาศ) ต้องติดตั้งท่อไอเสียในพอร์ตไอเสียของเครื่องกำเนิดสุญญากาศพอร์ตดูด (หรือพอร์ตไอเสีย) ของวาล์วสูญญากาศและพอร์ตไอเสียของปั๊มสุญญากาศ