ระบบทำความสะอาดพอร์ต

  • Lubricator

    น้ำมันหล่อลื่น

    วาล์วลดความดันเป็นวาล์วที่ช่วยให้แรงดันทางออกคงที่โดยอัตโนมัติโดยปรับความดันขาเข้าให้เป็นแรงดันขาออกที่ต้องการและอาศัยพลังงานของตัวกลางเอง 
    จากมุมมองของกลศาสตร์ของไหลวาล์วลดความดันเป็นความต้านทานเฉพาะที่สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบเค้นได้นั่นคือโดยการเปลี่ยนพื้นที่ควบคุมเพื่อให้อัตราการไหลและพลังงานจลน์ของของไหลเปลี่ยนไปทำให้เกิดการสูญเสียความดันที่แตกต่างกันดังนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ของการบีบอัดจากนั้นพึ่งพาการควบคุมและการควบคุมของระบบเพื่อให้วาล์วหลังจากความผันผวนของแรงดันและความสมดุลของแรงสปริงเพื่อให้วาล์วหลังจากความดันในช่วงข้อผิดพลาดบางอย่างรักษาค่าคงที่