ตัว จำกัด ปัจจุบัน

  • Current limiter YAS

    ตัว จำกัด ปัจจุบัน YAS

    ตัว จำกัด กระแสเป็นของชิ้นส่วนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการ จำกัด กระแสลักษณะของมันคือมีแกนวงแหวนมาตรฐานเป็นแกนหลักของวิธีที่แกนขดลวดแกนทองแดงหุ้มด้วยยางเป็นแกนทองแดง ของแพคเกจพลาสติกมัลติคอร์ระยะทางออนไลน์ตามลำดับตั้งค่าอินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟอินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไปและอินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟแสงสว่าง